13th July, 2021, Online · Motivus

Live Fórum Motivus X-periences - 13/07/2021

De la génesis a la madurez del BIM ´´BIM: Una puerta a la sostenibilidad´´